SKELBIMAS PATALPINTAS 2021-07-16

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) valdybos sprendimu ir iniciatyva 2021-08-12 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

Darbotvarkė:
1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais.
2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas ir teisės pasirašyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimas.
3. Naujai išleistų akcijų kainos ir akcijų pasirašymo bei apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4. Bendrovės naujų įstatų redakcijos patvirtinimas, numatant įstatinio kapitalo padidinimą.
5. Kiti klausimai.
Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2021-08-05.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 619 39662 nuo 9 iki 16 val.

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) valdybos sprendimu ir iniciatyva 2021-08-12 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.
Papildyti darbotvarkę 7 klausimu dėl kredito suteikimo.

Darbotvarkė:
1. Kredito suteikimas.

Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2021-08-05.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 619 39662 nuo 9 iki 16 val.

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

SKELBIMAS PATALPINTAS 2021-03-29

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) valdybos sprendimu 2021-04-29 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ eilinis visuotinis dalyvių (akcininkų) susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

Darbotvarkė:
1. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas.
2. Bendrovės 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Dėl įstatinio kapitalo mažinimo su tikslu panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, sumažinat akcijų nominalią vertę.
5. Bendrovės įstatų redakcijos keitimas.
6. Kiti klausimai.
Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2019-04-18.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 619 39662 nuo 9 iki 16 val. marketing@laivite.lt

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

SKELBIMAS PATALPINTAS 2020-12-02

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) direktoriaus sprendimu 2020-12-28 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis dalyvių (akcininkų) susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

Darbotvarkė:
1.Bendrovės įsigytų savų turimų akcijų anuliavimas.
2.Dėl įstatinio kapitalo mažinimo anuliuojant Bendrovės turimas įsigytas akcijas su tikslu panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius, sumažinat akcijų nominalią vertę.
3.Bendrovės įstatų redakcijos keitimas.
4.Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2020-12-17.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 610 18410 nuo 9 iki 16 val.

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

SKELBIMAS PATALPINTAS 2020-10-28

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) direktoriaus sprendimu 2020-11-20 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis dalyvių (akcininkų) susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

Darbotvarkė:
1. Dėl įstatinio kapitalo mažinimo su tikslu panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, sumažinant akcijų nominalią vertę.
2. Bendrovės įstatų redakcijos keitimas.
3. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2020-11-16.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 610 18410 nuo 9 iki 16 val.

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

SKELBIMAS PATALPINTAS 2020-09-23

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!
Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje) direktoriaus sprendimu 2020-10-21 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis dalyvių (akcininkų) susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

Darbotvarkė:
1. Kolegialaus valdymo organo-valdybos sudarymas ir jos narių rinkimas.
2. Bendrovės įstatų redakcijos keitimas ir juridinio asmens valdymo organų rinkimas.
3. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.
Susirinkimo apskaitos diena 2020-10-16.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.
Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija teikiama tel. +370 610 18410 nuo 9 iki 16 val.

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė

Add Your Heading Text Here

+37067991977

UAB „LAIVITĖ“ akcininkų dėmesiui!

Pranešame, kad UAB „LAIVITĖ“ (įmonės kodas 140356037, buveinės adresas Artojo g. 7E Klaipėdoje)  valdybos sprendimu ir iniciatyva 2021-08-12 11 val. šaukiamas UAB „LAIVITĖ“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „LAIVITĖ“ posėdžių salė, Artojo g. 7E, 4 aukštas, Klaipėda.

 

Darbotvarkė:

  1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais.
  2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas ir teisės pasirašyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimas.
  3. Naujai išleistų akcijų kainos ir akcijų pasirašymo bei apmokėjimo sąlygų nustatymas.
  4. Bendrovės naujų įstatų redakcijos patvirtinimas, numatant įstatinio kapitalo padidinimą.
  5. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 10 val. 30 min.

Susirinkimo apskaitos diena 2021-08-05.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis bendrovė galimybės nesudaro.

Atvykusieji į susirinkimą asmenys turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji atstovai – ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Informacija teikiama tel. +370 619 39662 nuo 9 iki 16 val.

 

UAB „LAIVITĖ“ direktorė Rasa Kasparavičiūtė